Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová.

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

"Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se cítim prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Aktuality

Zápisy do MŠ 2017/2018

15. 2. 2017

 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok  se koná v období od 2.do 16. 5. 2017, termín a místo stanoví…

Provoz MŠ o jarních prázdninách

8. 2. 2017

Provoz MŠ o jarních prázdninách - informace zde.V týdnu od 13.2. do 17.2.2017 se kroužky konat nebudou. 

Důležité oznámení!!!

25. 1. 2017

Přerušení provozu MŠ - nepůjde elektrický proud - 3.2.2017 - informace zde. 

Design by SITMP
2017 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz