Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou
Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice.
Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

" Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se cítim prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Aktuality

Třídní schůzky

8. 9. 2016

TŘÍDNÍ SCHŮZKYSrdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční:v pavilonu A (Motýlci) - ve středu 14.9.2016 od 15:30v pavilonu B (Broučci) - ve čtvrtek 15.9.2016…

Posudek na plavání

5. 9. 2016

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na výuce plavání:formulář ke stažení zde

Přivítání v novém školním roce

2. 9. 2016

Vážení rodiče a milé děti,kolektiv mateřské školy Plzeň - Křimice vás vítá po prázdninách.Provoz mateřské školy zůstává nezměněn, tj. od 6:30 do 16:00.Těšíme se na společné…

Design by SITMP
2012 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz