Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová.

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

"Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se cítim prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Aktuality

Zajímavý odkaz

13. 1. 2017

Jak přežít školní docházku svých dětí a nezbláznit se - zajímavé webové stránky - www.skolazvesela.cz . :)  

Hezký nový rok 2017

30. 12. 2016

Přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku 2017 a v něm spoustu zdraví, lásky, štěstí a radosti. :)Sejdeme se opět v mateřské škole v ÚTERÝ 3.ledna 2017.Jiřina…

Provoz MŠ o vánočních prázdninách

6. 12. 2016

Provoz MŠ o vánočních prázdninách - ke stažení zde.Změna v otevření MŠ - v ÚTERÝ 3. ledna 2017!  

Design by SITMP
2017 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz