Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou
Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice.
Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

" Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se cítim prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Aktuality

Podzimní prázdniny-provoz MŠ

25. 10. 2016

26.-27.10.2016 bude provoz MŠ soustředěn v pavilonu C od 6.30-16.00 hodin.

Halloweenské dovádění u Motýlků, Včelek a Broučků

18. 10. 2016

Pozvánka pro děti na "Halloweenské dovádění" 

Rozpis kroužků ve školním roce 2016/2017

30. 9. 2016

Kroužky začínají v prvním říjnovém týdnu, tzn. od pondělí 3.10.2016.Rozpis kroužků ve školním roce 2016/2017 naleznete zde. 

Design by SITMP
2012 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz