Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou
Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice.
Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

" Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se cítim prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Aktuality

Motýlci - odkazy na Sportovní hry

23. 5. 2016

Několik odkazů s informacemi ze Sportovních her v Plzni:http://plzen.cz/deti-z-materskych-skol-zavodily-na-atletickem-stadionu-v-plzni-55916/http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-deti-z-plzenskych-skolek-zazily-dopoledne-plne-sportu-20160519.htmlhttp://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/atmosferu-velkych-sportovnich-zavodu-si-uzily-deti-z-plzenskych-materskych-skol.aspx …

PLAVÁNÍ - ZMĚNA

20. 5. 2016

UPOZORNĚNÍ.docx

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

12. 5. 2016

Srdečně zveme rodiče dětí nově přijatých do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 na informativní schůzku, která se bude konat 8.6.2016 v 15:30 v pavilonu B. 

Design by SITMP
2012 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz