Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou
Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice.
Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

" Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se cítim prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Aktuality

Poděkování za školní rok 2015/2016

30. 6. 2016

Poděkování    

Bezhotovostní platby - školní rok 2016/2017

20. 6. 2016

Bezhotovostní platby pro školní rok 2016/2017Změna bankovních účtů 

Ukázkové hodiny angličtiny

10. 6. 2016

Ukázková hodina angličtinyUkázková hodina angličtiny u Včelek se bude konat ve čtvrtek 16.6.2016 od 15:00 v pavilonu C.Ukázková hodina angličtiny u Motýlků  se bude…

Design by SITMP
2012 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz