Několik slov o naší školce

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Statutárním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává starosta městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Statutárním orgánem školy je ředitelka Bc. Jiřina Kavalírová.

Základní poslání

mateřské školy je výchova a vzdělávání předškolních dětí. Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání přizpůsobenou vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci a rodinou.

Vzdělávací program

"Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se cítim prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné.

Aktuality

Provoz MŠ o vánočních prázdninách

6. 12. 2016

Provoz MŠ o vánočních prázdninách - ke stažení zde.  

Včelky - cvičení v sokolovně

24. 11. 2016

Včelky - cvičení v sokolovněV pátek 25.11.2016 půjdou Včelky cvičit do sokolovny.S sebou: batůžek - tričko, tepláky/legíny, sportovní boty (botasky, cvičky) a pití. :) …

Motýlci - informativní schůzka

15. 11. 2016

Motýlci - informativní schůzka k zápisům a zahájení školní docházky - ke stažení zde. 

Design by SITMP
2016 © Mateřská škola Plzeň - Křimice | +420 377 822 268 | skola@mskrimice.plzen-edu.cz